Op weg naar een digitaal en volledig geïntegreerd energiebedrijf

Het verhaal van Vincent Tuk

‘Het doel van Eneco is om in 2035 klimaatneutraal te zijn. Om dat te realiseren zetten we in op het versnellen van de digitale transformatie. Zie het als een groot orkest met allemaal verschillende orkestleden. Digital is dan de dirigent die iedereen perfect laat samenspelen.’ Aan het woord is Vincent Tuk, Chief Digital Officer bij Eneco. We interviewen hem over de digitale transitie in de energiewereld, hoe je dat organiseert en wat de impact hiervan is.

Vincent: ‘Ik ben enthousiast over mijn nieuwe rol als Chief Digital Officer, die ik vanaf september 2022 bekleed. Ik ben jarenlang ondernemer geweest zowel als consultant in de energietransitie, maar ook als initiatiefnemer van een hightech data science platform. Ik geloof sterk in de missie van Eneco. Het is onze rol om de beste oplossingen aan onze klanten en partners aan te bieden en gezamenlijk naar klimaatneutraal te gaan. Data en digitale oplossingen spelen hierin een cruciale rol. Bij Eneco vind je een unieke combinatie van ambitie, schaalgrootte, assets en digitale kennis en kunnen we echt impact maken. Daar ga ik voor!’

Eneco transformeert naar een energiebedrijf van morgen

Visie

‘Onze digitale visie is gebaseerd op het bouwen van digitale technologische assets. Virtuele energiecentrales zijn hierbij belangrijk. Immers, met de groei van nieuwe energiebronnen, zoals windparken, zonneparken, maar ook warmtepompen en energieopslag in auto’s en batterijen, wordt de energiemarkt steeds complexer,’ stelt Vincent Tuk. ‘Onze Virtual Power Plant (VPP) verbindt en beheert een breed portfolio van energiebronnen, ook van derden. De VPP stelt ons in staat om real-time te reageren en ons aangesloten vermogen af te stemmen op zowel de fluctuerende stroomvraag als het wisselende energieaanbod dat varieert op basis van de aanwezigheid van zon en wind. Deze digitale oplossingen stellen ons dus in staat om slimmer gebruik te maken van de flexibele capaciteit van wind- of zonneparken en batterijen. Het in balans brengen van vraag en aanbod is door de toenemende complexiteit immers belangrijker dan ooit.’

“We digitaliseren honderdduizenden assets voor tienduizenden klanten.”
Vincent Tuk

Verdubbeling geïnstalleerd vermogen 

Eneco streeft de komende jaren strategisch gezien naar een verdubbeling van het duurzaam geïnstalleerd vermogen, wat een forse impact zal hebben op het elektriciteitstransport- en distributienetwerk. Vincent: ‘Met name netbalancering wordt een grotere uitdaging wanneer meer energie uit duurzame bronnen wordt gehaald. De VPP wordt gebruikt voor het balanceren van transport- en distributienetten zonder dat er extra stroom uit fossiele brandstoffen hoeft te worden opgewekt. De VPP biedt ons dus een krachtig instrument om ons groeiend portfolio aan stuurbare duurzame energieoplossingen verder te ontwikkelen. Dat is een flinke stimulans om onze duurzaamheidsdoelstellingen te halen.’

Integrated energy company

‘Met deze assets ondersteunen we de energiehandel op de belangrijkste Europese markten. Data is hierbij enorm belangrijk. Ons dataplatform vormt de kern van ons digitaal handelen en stelt ons in staat beter gebruik te maken van hernieuwbare energie. Voortdurende optimalisaties en machine learning maken het mogelijk om op een bijna revolutionaire manier te pionieren. Uitdagend, maar ook impactvol. We zijn op weg om een leidende integrated energy company te worden,’ stelt Vincent.

Talent en empowered werken

‘Maar technologie alleen is niet genoeg,’ vervolgt Vincent. ‘Zonder talent en de beste digitale experts redden we het niet en dat is het mooie van Eneco. We zijn echt in staat om digitaal talent aan te trekken om onze digitale transitie mogelijk te maken. Onze missie spreekt jonge, maar ook ervaren IT-specialisten als data scientists, data developers en data-architecten aan. Samen met onze marktkennis en specifieke knowhow van traders zijn we in staat waarde in de energieketen toe te voegen. Dit kan alleen door als team intensief samen te werken en dit team ook te empoweren. Fouten maken mag als er maar snel van geleerd wordt. Binnen Eneco werken meer dan 400 IT-specialisten aan onze digitale transitie, waarvan circa 200 in de nieuwe CDO-organisatie en al ruim 35 in ons VPP-team. Onze werkwijze is dan ook volledig geïntegreerd, we kennen geen silo’s.’ 

Nieuwe, digitale waardeproposities genereren.

Baanbrekende versnelling

‘Je kunt gerust stellen dat we als Eneco baanbrekend bezig zijn door gebruik te maken van een breed scala aan markt-, weer- en activagegevens om de handel te stimuleren en energieopwekking en -opslag te controleren. De modellen en benaderingen die we ontwikkelen creëren kansen voor nieuwe klantproposities die helpen om de energietransitie te versnellen. We maken immers samen met onze klanten een enorme transitie door.’

‘Aanbieders en klanten gaan straks anders met elkaar om,’ stelt Vincent. ‘Het worden hechtere relaties. Hoe meer we samen met de klant naar nieuwe producten en diensten kijken, hoe meer we deelgenoot worden van hun visie en verhaal. Samen met hen kijken we naar hun customer journey. Hoe kan de energie-efficiëntie worden vergroot, hoe kunnen emissies en kosten omlaag? Wat is het juiste moment om energie af te nemen, op te slaan of weer aan het net terug te leveren? Het gaat om de optimale afstemming binnen het net.’

Partnerships

‘De uitdaging voor deze digitale transformatie is hoe je partnerships met klanten op een schaalbare manier inricht. Het gaat immers om het digitaliseren van honderdduizenden assets voor tienduizenden klanten. In onze digitale platforms, die zich kenmerken door een cloud-based ICT-architectuur, kunnen we het “energiegedrag’’ binnen bepaalde klantprofielen als het ware voorspellen. Daarmee wordt duidelijk wanneer het voor bedrijven goedkoper is om energie af te nemen of juist te produceren. Zo kunnen afnemers continu hun energiebalans optimaliseren. Vanuit die specifieke kennis brengen we onze proposities naar de markt, kunnen we de energietransitie versnellen en bereiken we de klimaatdoelstellingen. Privacy en security zijn hierbij sleutelwoorden. Hier besteden we dan ook veel aandacht aan,’ stelt Vincent. ‘Uiteraard benaderen we de grootzakelijke markt heel anders dan de consumentenmarkt. Hiervoor staan we een meer Apple-achtige benadering voor met seamless customer journeys en dus optimaal gebruiksgemak voor de consument.’

Rol van energieleverancier transformeren

Vincent Tuk besluit: ‘Met deze aanpak, waarin Eneco dus substantieel investeert, willen we de rol van energieleverancier transformeren. We willen onze nieuwe, digitale waardepropositie breed in de markt neerzetten en dus open en transparant met andere marktpartijen, ook andere energiebedrijven, samenwerken. Dan kunnen we samen echt impact maken. Met onze digitale visie en aanpak kunnen we dan voor iedereen in de energieketen de waarde uit hun assets maximaliseren. Zo transformeren we naar een energiebedrijf van morgen.’

Kerncijfers

Totaal aantal IT-specialisten binnen Eneco: 400+ waarvan:

Ongewone ontwikkelingen

Het was een jaar met ongewone ontwikkelingen. Voor onze klanten en voor ons.

Lees het Eneco jaarverslag 2022